Softvér ICM2

Softvér ICM2 ponúka

 

ICM2 je maklérsky poistný softvér vyvinutý spoločnosťou Positive s.r.o.. Softvér je určený pre sprostredkovateľov poistenia a finančných poradcov, pričom máme k dispozícii 2 verzie:

 

Ťažiskom softvéru ICM2 je evidencia a správa poistných zmlúv a prerozdeľovanie maklérskych provízií od partnerov.

Je vhodný najmä pre sprostredkovateľov poistenia, ktorí sprostredkúvajú životné poistenie, neživotné poistenie, investície do fondov, resp. iné bankové produkty.

Podľa požiadavky NBS (Národná banka Slovenska), poskytujeme k informačnému systému ICM2 aj technický opis systému pre NBS, podľa opatrenia NBS č. 1/2010.