Kto by mal mať bezpečnostný projekt

Bezpečnostný projekt by mali mať vypracovaný najmä

 

Klientsky orientovaná spoločnosť, by si mala vo väčšej miere uvedomovať priamu spojitosť medzi kvalitou a bezpečnosťou spracovávaných údajov o klientoch a spokojnosťou svojich klientov. Práve tento fakt má potenciál vo väčšej miere prispieť k prehlbovaniu dôvery zo strany klientov voči spoločnosti.

 

Poškodenie, strata alebo únik osobných údajov klientov a zamestnancov môže viesť k strate klientov a zákazníkov, k súdnym sporom a v neposlednom rade aj k finančným stratám.

 

Poškodenie dobrého mena spoločnosti v súvislosti s narušením bezpečnosti osobných údajov nie je možné ľahko napraviť, preto radšej neriskujte a obráťte sa na spoločnosť Positive s.r.o. Vypracujeme pre Vás bezpečnostný projekt na mieru - priamo pre Vašu spoločnosť.

 

Čo všetko hrozí tým, ktorí ešte nemajú bezpečnostný projekt?

Obstaranie bezpečnostného projektu pre spoločnosť